Archiwum oświadczenia majątkowe 2016–2017

Home / Archiwum oświadczenia majątkowe 2016–2017

 

 

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2017 rok

1. Aniołek Izabela, kierownik Działu Opieki i Wychowania.pdf
2. Barańska Anna, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
3. Bednarz Agata, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
4. Bielecka Iwona, zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania.pdf
5. Bieńka Edyta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
6. Błaszkiewicz Emilia, dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.pdf
7. Błońska Monika, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
8. Bochenek Małgorzata, starszy specjalista pracy socjalnej Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
9. Cieniek Urszula, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”.pdf
10. Ciesielska Edyta, zastępca kierownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
11. Ciosk Grażyna, zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
12. Drosio Wiesława, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
13. Figiel Monika, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
14. Francuz Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
15. Gaik Lidia, straszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
16. Gardyńska Lilla, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
17. Gil Katarzyna, zastępca kierownika Opiekuńczego „Śródmieście” – początkowe.pdf
18. Gonciarz Katarzyna, zastępca kierownika Działu Usług.pdf
19. Gościniewicz Magdalena, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
20. Grębska Małgorzata, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
21. Jędraszek Karol, zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
22. Kaczmarzyk Magdalena, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
23. Kogut Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
24. Kojacz Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
25. Korczyńska Renata, zastępca kierownika Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
26. Kosakowska Wanda, kierownik Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
27. Kowalczyk Beata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
28. Kruzel Sylwia, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
29. Kubicka Barbara, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
30. Kubicz Marek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach.pdf
31. Kulak Ewa, kierownik Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
32. Kwietniewska Monika, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
33. Kwietniewska Monika, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – końcowe.pdf
34. Latos Karol, zastępca kierownika Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
35. Lesiak Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”.pdf
36. Libuda Bożena, dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach.pdf
37. Ławniczak Dorota, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
38. Łęska-Baranowicz Grażyna, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.pdf
39. Łukasiewicz Jolanta, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”.pdf
40. Łukasiewicz Jolanta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie” – korekta.pdf
41. Małecka Monika, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
42. Miter Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
43. Mitrut Paulina, straszy inspektor Dział Świadczeń Rodzinnych.pdf
44. Monkiewicz-Kurek Katarzyna, kierownik Działu ds. Bezdomności.pdf
45. Mosiołek Dariusz, kierownik Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym.pdf
46. Możdżeń Anna, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
47. Mularczyk Izabela, p.o. dyrektora Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach – końcowe.pdf
48. Mularczyk Izabela, p.o. dyrektora Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach – początkowe.pdf
49. Orawiec Kamila, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
50. Ozga-Zagdan Małgorzata, kierownik Działu Usług.pdf
51. Pałyga-Zomer Magdalena, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
52. Pietrzyk Joanna, kierownik Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
53. Pinkowska Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
54. Pinkowska Ewa, kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – początkowe.pdf
55. Pióro Jerzy, dyrektor Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach.pdf
56. Piwowarczyk Piotr, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.pdf
57. Rogowska Beata, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.pdf
58. Rogula Alina, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.pdf
59. Rutkowska Alicja, specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
60. Smacka Jolanta, straszy specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
61. Soja Jadwiga, kierownik Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
62. Sowiński Tomasz, kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
63. Stefańska Elżbieta, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
64. Szczepańska Beata, kierownik Sekcji ds. Realizacji Świadczeń Opiekuńczych.pdf
65. Szczepańska Renata, p.o. dyrektora Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach – początkowe.pdf
66. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach – początkowe.pdf
67. Szymczyk-Kogut Bożena, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach – początkowe.pdf
68. Terelak Małgorzata, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
69. Tomczyk Dorota, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
70. Trofimiec Agnieszka, straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
71. Trześniewska Alicja, straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
72. Wesołowska Zofia, dyrektor Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach – końcowe.pdf
73. Wesołowska Zofia, dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Kielcach – początkowe.pdf
74. Wiącek Zuzanna, zastępca kierownika Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
75. Wrona Jadwiga, zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
76. Zawierucha Edward, dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach.pdf

Wykaz kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2016 rok

1. Aniołek Izabela – Kierownik Działu Opieki i Wychowania.pdf
2. Barańska Anna – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
3. Bednarz Agata – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
4. Bielecka Iwona – Zastępca kierownika Działu Opieki i Wychowania.pdf
5. Bieńka Edyta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
6. Błaszkiewicz Emilia – Dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.pdf
7. Błońska Monika – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
8. Bochenek Małgorzata – starszy specjalista pracy socjalnej Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
9. Cieniek Urszula – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”.pdf
10. Ciesielska Edyta – Zastępca kierownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
11. Ciosk Grażyna – Zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
12. Drosio Wiesława – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek – Baranówek”.pdf
13. Figiel Monika – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
14. Francuz Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
15. Gaik Lidia – Straszy pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
16. Gardyńska Lilla – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”.pdf
17. Głębicka Małgorzata – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
18. Głębicka Małgorzata – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko” – końcowe.pdf
19. Gonciarz Katarzyna – Zastępca kierownika Działu Usług.pdf
20. Gościniewicz Magdalena – Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
21. Grębska Małgorzata – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
22. Jędraszek Karol – Zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
23. Kaczmarzyk Magdalena – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
24. Kogut Beata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
25. Kojacz Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
26. Korczyńska Renata – Zastępca kierownika Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
27. Kosakowska Wanda – Kierownik Działu ds. Świadczeń Rodzinnych.pdf
28. Kowalczyk Beata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”.pdf
29. Kozyra Elżbieta – Dyrektor Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach.pdf
30. Kruzel Sylwia – Zastępca kierownika Działu ds. Bezdomności.pdf
31. Kubicka Barbara – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
32. Kubicz Marek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach.pdf
33. Kulak Ewa – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
34. Kwietniewska Monika – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
35. Latos Karol – Zastępca kierownika Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
36. Lesiak Elżbieta – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek – Baranówek”.pdf
37. Libuda Bożena – Dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach.pdf
38. Ławniczak Dorota – Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
39. Łęska-Baranowicz Grażyna – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.pdf
40. Łukasiewicz Jolanta – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Os. Świętokrzyskie”.pdf
41. Malinowska Renata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.pdf
42. Malinowska Renata – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach – końcowe.pdf
43. Małecka Monika – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”.pdf
44. Maruszak Paulina – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
45. Miter Ewa – Kierownik Sekcji ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.pdf
46. Monkiewicz-Kurek Katarzyna – Kierownik Działu ds. Bezdomności.pdf
47. Mosiołek Dariusz – Kierownik Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym.pdf
48. Moskwa Bogumiła – Dyrektor Domu Rodzinnego Nr 1 w Kielcach.pdf
49. Możdżeń Anna – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „KSM”.pdf
50. Orawiec Kamila – Straszy inspektor Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
51. Ozga-Zagdan Małgorzata – Kierownik Działu Usług.pdf
52. Pałyga-Zomer Magdalena – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”.pdf
53. Pietrzyk Joanna – Kierownik Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf
54. Pióro Jerzy – Dyrektor Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach.pdf
55. Piwowarczyk Piotr – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.pdf
56. Rogowska Beata – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.pdf
57. Rogula Alina – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.pdf
58. Rutkowska Alicja – Specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
59. Smacka Jolanta – Straszy specjalista pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej.pdf
60. Soja Jadwiga – Kierownik Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”.pdf
61. Sowiński Tomasz – Kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
62. Stefańska Elżbieta – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”.pdf
63. Szczepańska Beata – Kierownik Sekcji ds. Realizacji Świadczeń Opiekuńczych.pdf
64. Szymczyk-Kogut Bożena – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach – początkowe.pdf
65. Szymczyk-Kogut Bożena – Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach – początkowe.pdf
66. Terelak Małgorzata – Zastępca kierownika Rejonu Opiekuńczego „Herby”.pdf
67. Tomczyk Dorota – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
68. Trofimiec Agnieszka – Straszy inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych.pdf
69. Wesołowska Zofia – Dyrektor Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach.pdf
70. Wiącek Zuzanna – Zastępca kierownika Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych.pdf
71. Wrona Jadwiga – Pracownik socjalny Rejonu Opiekuńczego „Białogon”.pdf
72. Zawierucha Edward – Dyrektor Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach.pdf
Skip to content