Caritas przedłuża nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Caritas przedłuża nabór uczestników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Caritas Diecezji Kieleckiej przedłuża do 12 lutego 2019 r. nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Oferta skierowana jest do osób chorych psychicznie, które przynajmniej 2 razy przebywały w szpitalu na leczeniu  psychiatrycznym.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt partnerski na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerami Projektu są: Województwo lubelskie, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Województwo podkarpackie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie , Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, Województwo świętokrzyskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Caritas Diecezji Kieleckiej.

Celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie  standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Dofinansowanie z UE: 10 103 705,70 zł.

Więcej informacji na stronie Caritas Diecezji Kieleckiej.

Skip to content