Dodatek energetyczny – nowe stawki od 1 maja 2021 r.

Dodatek energetyczny – nowe stawki od 1 maja 2021 r.

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., który wynosi:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł miesięcznie.

Więcej informacji:

Skip to content