Dziesięć lat pracy asystentów rodziny

Dziesięć lat pracy asystentów rodziny

Już od dziesięciu lat asystenci rodziny świadczą pomoc i wsparcie dla rodzin doświadczających trudności w opiece i wychowaniu dzieci.

Asystenci rodziny zostali powołani na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W Kielcach pracują w ramach Zespołu Profilaktyki Rodzinnej, będącego częścią Działu Opieki i Wychowania MOPR. W trakcie dziesięciu lat istnienia tej profesji, ze wsparcia asystentów skorzystało 650 rodzin.

Na co dzień asystenci świadczą pomoc rodzicom będącym w kryzysie, służą im radą i pomocą, towarzyszą w codziennych trudnościach i pomagają znaleźć rozwiązanie w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Od 2017 r. asystenci koordynują również wsparcie dla kobiet w ciąży oraz rodzin, w których wychowują się nieuleczalnie chore dzieci, objętych ustawą “Za życiem”.

 Do skorzystania z pomocy zapraszamy:

  • rodziców, którzy doświadczają trudności w opiece i wychowaniu małoletnich dzieci,
  • rodziców, których dzieci czasowo umieszczone zostały w pieczy zastępczej,
  • kobiety w ciąży i ich rodziny, zwłaszcza w ciąży powikłanej,
  • rodziny z dzieckiem urodzonym z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Praca asystenta skupia się na obszarach problemowych wskazanych przez rodzinę. Asystenci wraz z Klientami ustalają cele pracy, określają ich potrzeby i mocne strony. Specjalistyczna wiedza oraz duże doświadczenie zawodowe pozwala im skutecznie wspierać rodziców w pojawiających się problemach opiekuńczo – wychowawczych. W razie potrzeby asystenci wskazują osoby i miejsca, w których można uzyskać pomoc. Mogą również towarzyszyć członkom rodziny w wizytach          w różnego rodzaju instytucjach, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu wniosków. Metody pracy asystentów są  dobierane indywidualnie dla poszczególnych członków rodziny i ich potrzeb.

Wsparcie rodziców trwa do czasu osiągnięcia przez nich umiejętności samodzielnego pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych. Asystenci poświęcają członkom rodziny tyle czasu, ile potrzeba. Zawsze są gotowi wysłuchać, służą radą i pomocą.

Współpraca z asystentem jest dobrowolna i może zostać w dowolnym momencie zakończona.

W celu uzyskania wsparcia należy:

  • zgłosić się do najbliższego Rejonu Opiekuńczego i porozmawiać z pracownikiem socjalnym na temat podjęcia współpracy z asystentem
  • zgłosić się do siedziby Zespołu Profilaktyki Rodzinnej, ul. Marszałkowska 12 (I piętro), tel. +48 41 367 66 75, +48 41 367 69 39
  • napisać maila na adres: asystenci.rodziny@mopr.kielce.pl

Informacje można także znaleźć na stronie MOPR w zakładkach:

  • Zespół Profilaktyki Rodzinnej,
  • Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Skip to content