Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu wspierania rodziny – Wspieranie rodziny w procesie wychowawczym. Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród dzieci oraz młodzieży oparte o spotkania i sportowe gry zespołowe

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny
Tytuł zadania publicznego: Wspieranie rodziny w procesie wychowawczym. Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród dzieci oraz młodzieży oparte o spotkania i sportowe gry zespołowe
Nazwa oferenta: Oratorium Świętokrzyskie w Kielcach, ul. 1 – go Maja 57

25-511 Kielce

Adres do korespondencji: ul. 1 – go Maja 57, 25-511 Kielce

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Oratorium Świętokrzyskie w Kielcach, ul. 1 – go Maja 57, 25-511 Kielce
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 19.04.2022 r. Data zakończenia: 30.06.2022 r.
Tryb składania oferty: art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej): 

(…)

Pełna nazwa w dokumentacji

 

Ks. Krzysztof Pyzik

Tel.: 605 – 365 – 677

e-mail: oratorium@salezjanie.kielce.pl

 

 

Skip to content