Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego: Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Nazwa oferenta: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

Forma prawna: Stowarzyszenie z osobowością prawną
KRS 0000152025
ul. Chęcińska 23
25-020 Kielce
41 361-47-96
zk.kielce@psoni.org.pl

www.kielce.psoni.org.pl

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

 

ul. Chęcińska 23
25-020 Kielce

Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 01.05.2022 r. Data zakończenia: 15.06.2022 r.
Tryb składania oferty: art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):

 

(…)

Pełna nazwa w dokumentacji

Joanna Błońska, tel: 609-472-331, joanna.blonska@psoni.org.pl
Skip to content