Formularz kandydata do pracy / Форму кандидата на роботу

Home / Formularz kandydata do pracy / Форму кандидата на роботу

FORMULARZ KANDYDATA DO PRACY

АНКЕТА КАНДИДАТА ДО РОБОТИ

 

    * wymagane (вимагається)

    Przesłanie formularza wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Kielcach przy ul. Studziennej 2, 25-544.

    Я надаю згоду на використання ваші дані персональних відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. a) парламент (єс) 2016/679 європейського парламенту та ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо згоду на використання даних персональних та про вільний рух таких даних, а також про скасування директиви 95/46 / ек у зв'язку з виконанням повідомлення. надання даних є добровільним, але необхідним для використання запиту. мене повідомили, що я маю право доступу до своїх даних, можливість їх використання та вимагати їх припинення. адміністратором даних персональних є miсьkий центр допомогу сім'ї з місцем знаходженням за адресою: м.кельце 25-544, вул. студенна 2.

    Skip to content