Gdzie szukać pomocy?

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie w celu uzyskania pomocy w swojej sytuacji mogą zgłaszać się do

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Kryzysowy Telefon Zaufania
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Policja – telefony alarmowe 997, 112
Prokuratura, Sąd
Miejski Telefon Zaufania – ,,Przemoc w rodzinie – zareaguj!”, tel. 195 13 całodobowy, anonimowy, bezpłatny z telefonu stacjonarnego
Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych, tel. +48 41 368 18 74 czynny poniedziałek–piątek 8–18
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw w Kielcach, ul. Mickiewicza 9, tel. +48 41 349 33 44, czynny poniedziałek–piątek 14–18
Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy w Kielcach, ul. Olkuska 18, tel. +48 41 345 90 66
Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej w Kielcach, ul. Urzędnicza 7b, tel. +48 41 366 48 47 całodobowy
Telefon zaufania dla dzieci, tel. +48 22 696 55 50
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia, tel. +48 801 120 002
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia, tel. +48 22 668 70 00
„La Strada” Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, tel. +48 22 628 99 99
Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym Instytut Psychologii Zdrowia, tel. 116 123 czynny 7 dni w tygodniu 14–22
Skip to content