Niepubliczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 w Mokrym Borze

Home / Formy pomocy / Piecza zastępcza / Niepubliczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 w Mokrym Borze

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 w Mokrym Borze

Rodzaj placówki: opiekuńczo–wychowawcza typu rodzinnego
Ilość miejsc: 7
Adres: 26–080 Mniów, Mokry Bór 14 A
Dyrektor: Jacek Iwan
  • +48 41 373 74 66
  • +48 41 373 74 66
  • placowka.kalejdoskop@o2.pl

Do podstawowych zadań Niepublicznej Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 w Mokrym Borze należy

  • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania,
  • zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  • przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku i jego realizacja.
Skip to content