Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 w Kielcach

Home / Formy pomocy / Piecza zastępcza / Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 w Kielcach

Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 w Kielcach

Rodzaj placówki: opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego
Ilość miejsc: 9
Adres: 25–827 Kielce, ul. Zgórska 61 A,
Dyrektor: Renata Królik
  • +48 41 362 11 80
  • +48 41 362 11 80
  • renatakrolik@wp.pl

Do podstawowych zadań Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 w Kielcach należy

  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
  • zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
  • wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
  • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
  • współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
Skip to content