Dystrybucja żywności – Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Dystrybucja żywności – Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

1. Informacje ogólne dla klienta

1) O pomoc doraźną albo okresową w postaci dystrybucji żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 w okresie od grudnia 2023 do października 2024 można ubiegać się w Rejonie Opiekuńczym MOPR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

2) Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
 • dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł

3) Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 w okresie od grudnia 2023 do października 2024 można odbierać w Rejonach Opiekuńczych MOPR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Podstawą do wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej jest ustalanie sytuacji rodziny. W tym celu niezbędne jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.)

4) Asortyment spożywczy w łącznej ilości ok. 34 kg do wydania w zakładanym okresie od grudnia 2023 do października 2024 przedstawia się następująco

a) artykuły warzywne i owocowe:
– groszek z marchewką 1,6 kg,
– koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
– dżem truskawkowy 1,2 kg,
b) artykuły skrobiowe:
– makaron jajeczny świderki 2,5 kg,
– mąka pszenna 4 kg,
– kasza jęczmienna 1,5 kg,
– płatki owsiane 1 kg,
– herbatniki maślane 0,6 kg,
– kawa zbożowa rozpuszczalna 0,4 kg,
c) artykuły mleczne:
– mleko UHT 6 l,
– ser podpuszczkowy dojrzewający 1,2 kg,
d) artykuły mięsne:
– szynka wieprzowa mielona 1,2 kg,
– szynka drobiowa 1,2 kg,
– pasztet wieprzowy 0,48 kg,
– szprot w oleju 0,68 kg,
e) cukier:
– cukier biały 4 kg,
d) tłuszcze:
– olej rzepakowy 4 l,
e) dania gotowe:
– fasolka po bretońsku 1,5 kg.

5) Wydawana żywność będzie się składać z paczek żywnościowych, które zawierać będą minimum 3 artykuły spożywcze z różnych grup towarowych (art. skrobiowe, art. mleczne, art. warzywne i owocowe, art. mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe).

6) Odbiór artykułów spożywczych powinien odbywać się równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2023, przez okres realizacji programu.

7) W ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 w okresie od grudnia 2023 do października 2024 przewidziane są również niżej wymienione warsztaty, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty dietetyczne,
 • warsztaty o niemarnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

8) Dystrybucją żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową       2021-2027 Podprogram 2023 w okresie od grudnia 2023 do października 2024 dla najuboższej ludności miasta Kielce zajmują się:

 • Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach,
 • Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach,
 • Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach.

9) Informacje w sprawie wydawania żywności można uzyskać w Dziale Usług, ul. Wiśniowa 6, poniedziałek–piątek 8–15, tel. +48 574 221 896 – Aleksandra Kuderska, Anna Połeć, Agnieszka Więcek, Agnieszka Wydymus oraz osobiście w magazynie MOPR, ul. Turystyczna 1, poniedziałek-piątek 8-14 – Mirosław Łopatowski.

2. Sprawę załatwia

Dystrybutorami żywności dla najuboższej ludności miasta Kielce w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 w zakładanym okresie od grudnia 2023 do października 2024 będą następujące organizacje:

Caritas Diecezji Kieleckiej
Magazyn Caritas w Kielcach
25–720 Kielce, ul. Chłopska 20A,  tel. +48 696 660 608
Żywność odbierać można: wtorek oraz czwartek, godz. 8-15
Pomoc dotyczy:
Rejonu Opiekuńczego „Białogon”
Rejonu Opiekuńczego „Os. Barwinek-Baranówek”
Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
Magazyn MOPR w Kielcach
25–545 Kielce, ul. Turystyczna 1, tel. +48 574 221 896
Żywność odbierać można: poniedziałek–piątek, godz. 8–14
Pomoc dotyczy:
Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”
Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”
Rejonu Opiekuńczego „KSM”
Rejonu Opiekuńczego „Herby”
Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”
Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”
Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”
Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”
Rejonu Opiekuńczego „Centrum”
Działu ds. Bezdomności
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach
Magazyn w Kielcach ul. Karczówkowska 36, tel. +48 41 335 87 55 wew. 4
Pomoc dotyczy uczestników klubów „Nadzieja Rodzinie”
Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach
Magazyn w Kielcach, ul. Jagiellońska 42a,  tel. +48 41 345 38 40, +48 519 878 588
Żywność odbierać można: poniedziałek-piątek, godz. 10 -17 

Pomoc dotyczy:
Rejonu Opiekuńczego „Śródmieście”

Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek”
Rejonu Opiekuńczego „KSM”
Rejonu Opiekuńczego „Herby”
Rejonu Opiekuńczego „Za Torami”
Rejonu Opiekuńczego „Czarnów”
Rejonu Opiekuńczego „Uroczysko”
Rejonu Opiekuńczego „Os. Jagiellońskie”
Rejonu Opiekuńczego „Centrum”
Działu ds. Bezdomności

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 14.02.2024 r.

Skip to content