Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023
finansowany ze środków
Fundusz Solidarnościowy
w ramach resortowego programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:
  • czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna (o których mowa powyżej), we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program realizowany jest w dwóch formach:

  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – limit 240 godz.,
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego – limit 14 dni.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.
Przyjmowanie wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” zakończyło się w dniu 31 stycznia 2023. Weryfikacja wniosków odbywa się w lutym 2023 r.

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane osobom, które uzyskały najniższą punktację w skali FIM. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
W ramach przyznanej dotacji gmina planuje objąć wsparciem 433 osoby.
Usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej ułatwią opiekunom podejmowanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz poprawią komfort ich życia i ogólny stan zdrowia.

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 41 331 25 24 wew. 257

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

  • Małgorzata Ozga-Zagdan
  • Katarzyna Gonciarz

Pliki do pobrania:

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 28-02-2023

Skip to content