Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej

Do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) uprawnione są osoby niepełnosprawne zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W Kielcach działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej

1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła III
25–734 Kielce, ul. Jagiellońska 76 z siedzibą  przy ul. Słonecznej 3 w Kielcach
tel. +48 41 345 01 65, e-mail: wtz@dpsjp2.pl
2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
25–750 Kielce, ul. Krzemionkowa 1
tel. +48 665 553 444, e-mail: krysztalki_kielce@wp.pl

Wszystkie informacje dotyczące kwalifikacji i przyjęcia do WTZ można uzyskać bezpośrednio w wymienionych placówkach.

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 01-10-2018

Skip to content