Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Jest to zadanie realizowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach a finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Szczegółowe informacje
Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 10-02-2017

Skip to content