Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu/staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu/staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne

Jest to zadanie realizowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach a finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Szczegółowe informacje
Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 10-02-2018

Skip to content