Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora

Numer postępowania: MOPR/2/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym:

“Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 140 000,00 zł brutto.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content