Zarządzenie Nr 64/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2020

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content