Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Numer postępowania: MOPR/3/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym:

“Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 121 750,00 zł brutto.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content