Informacja dla Organizatorów prac społecznie użytecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace te to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są działające na terenie gminy Kielce:

  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
  • organizacje lub instytucje statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

Wnioski należy składać w terminie 21.12.2020 r. – 30.12.2020 r.:

  • osobiście w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Sienkiewicza 34, 25 – 501 Kielce, piętro II,
  • lub wysyłając wniosek na e-mail: gawel@mopr.kielce.pl.

Liczba złożonych wniosków o zorganizowanie prac społecznie użytecznych pozwoli precyzyjnie określić poziom zainteresowania podmiotów tą formą wsparcia.

Zapoznaj się:

Skip to content