Informacja – dla Wykonawców, dotyczy: Zakup wyposażenia meblowego placówki opiekuńczo – wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

Kielce dn. 05.11.2019 r.
MOPR/ZP/341/23/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W dniu 04.11.2019 r. wpłynęło zapytanie dot. postępowania : ZAKUP WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W KIELCACH PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 31ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA W BUDYNKU PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126 W KIELCACH NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ ORAZ ZAKUP MAGICZNEGO DYWANU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. ZAKUP MAGICZNEGO DYWANU Z PAKIETEM REWALIDACYJNYM NA POTRZEBY ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ W KIELCACH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 126 ; Znak sprawy:MOPR/ZP/341/23/2019

Treść zapytania :
Sprzęt do prowadzenia zajęć – II cz. zamówienia, załącznik 1B (sprzęt elektryczny, multimedialny, rtv)
Pytanie dotyczy punktu nr. 3 Tarcze do projektora – 3 szt.
Czy mają być 3 zestawy składające się z wymienionych tj:
– Tarcze tematyczne – fajerwerki, balony, pogoda, ptaki, motyle, kosmos, safari, chmury
– Tarcze żelowe ( efekt ciekłych zmieniających się kolorowych kształtów ) Czyli 9 różnych tarcz?
Czy 3x (fajerwerki, balony, pogoda, ptaki, motyle, kosmos, safari, chmury) + 3 x tarcze żelowe, Czyli 6 różnych tarcz? Czy z pośród wszystkich wymienionych mają zostać wybrane 3 różne? Czyli w sumie 3 różne tarcze?

Odpowiedź Zamawiającego :
Poz.3 dot. zakupu 3 zestawów tarcz do projektora czyli 9 różnych tarcz.

(Dokument w załączniku)

Skip to content