Informacja – dotyczy: postępowania pn. : Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje,  superwizji oraz coachingu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/22/2019
Kielce, 05.11.2019r.

Informacja

Dotyczy: postępowania pn. : Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje,  superwizji oraz coachingu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content