Informacja – dla Wykonawców nr 1, Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych

MOPR/15/2020
Kielce, 29.09.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Budowa budynku kontenerowego o funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

1.Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a) do SIWZ, aktualna treść załącznika zostaje zamieszczona na stronie w dniu 29.09.2020

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content