INFORMACJA – dla Wykonawców nr 1, dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW KIELC w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020”

Numer postępowania: MOPR/8/2020 
Kielce, 24.07.2020r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH

MIESZKAŃCÓW  KIELC w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

1.Zamawiający dokonuje modyfikacji adresu e-mail zamawiającego z przetargi@mopr.kielce.pl na uslugi@mopr.kielce.pl

(…)

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content