Informacja dla Wykonawców nr 1 – Montaż windy zewnętrznej w SP Nr 31

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/09/2019                                 Kielce, 15.03.2019r.

 Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Montaż windy zewnętrznej w SP Nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi Klubu „Senior+”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 14.03.2019r.:

 

Pytanie nr 1: 

Przyjęte w projekcie rozwiązanie z drzwiami EI30 zlokalizowanymi bezpośrednio przed drzwiami szybowymi dźwigu platformowego jest sprzeczne z przepisami (warunkami technicznymi w budownictwie), gdzie jest określone, iż wolna przestrzeń przed drzwiami szybowymi winna wynosić 1,6 m, prosimy o informację zwrotną, czy projekt budowlany został skonsultowany z UDT oraz z PSP.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content