Informacja – dla Wykonawców nr 2, dotyczy: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/21/2019
Kielce, 15.10.2019r.

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego  w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia. 15.10.2019 r. oraz dokonuje modyfikacji SIWZ (zał. 8a,8b):

Pytanie 1:  dotyczy Załącznik nr 8a do SIWZ komputery przenośne 6 szt.:
Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny o wadze max 1,9 kg z baterią 3-cell?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer przenośny o wadze max 1,9 kg z baterią 3-cell.

Pytanie 2: dotyczy Załącznik nr 8b do SIWZ komputery przenośne 2 szt.:
Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny o wadze max 1,9 kg z baterią 3-cell?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza komputer przenośny o wadze max 1,9 kg z baterią 3-cell.

(Dokument w załączniku)

Skip to content