Informacja – dla Wykonawców nr 1, dotyczy: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/21/2019
Kielce, 15.10.2019r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego  w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia. 14.10.2019 r. oraz dokonuje modyfikacji SIWZ (zał. 8, 8a,8b):

Pytanie nr 1: Czy  Zamawiający może zmienić nieprecyzyjny zapis “Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” na “Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż dysku 3,5”  i 2 szt.  dysków 2,5”
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis – “Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” na „Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub 2 szt. dysków 2,5”.

Pytanie nr 2: Microsoft wymaga aktywacji systemu Windows 10 przed skorzystaniem z niego. Wszystkie komputery dostarczane z zainstalowanym fabrycznym systemem Windows 10 są aktywowane automatycznie po podłączeniu komputera do Internetu. Bez podłączenia aktywacja będzie wymagana.
Z zapisu w załączniku 8b – komputery przenośne – Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami – wynika więc że nie dopuszczają Państwo laptopa z systemem Windows a jedynie z nim zgodnym. Proszę o doprecyzowanie tego zapisu.
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby komputery przenośnie opisane w Załączniku nr 8b do SIWZ były zgodne z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows Home 10  PL oraz system taki był zainstalowany na komputerach przenośnych. Aktywacji systemu operacyjnego dokonuje Wykonawca. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujący zapis w pozycji Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami – „Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows Home 10  PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft przez Zamawiającego. Aktywacji systemu operacyjnego dokonuje Wykonawca.”

(Dokument w załączniku)

Skip to content