Informacja – postępowanie p.n. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej zostało rozstrzygnięte

Kielce dn.16.10.2019 r.
MOPR/ZP/341/19/2019

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ) informuje, że postępowanie p.n. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej zostało rozstrzygnięte w dniu 16.10.2019 r.

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

Wykonawcą została firma: FORSMEBLE Wioleta Marciniak 25-437 Kielce oś. Na Stoku 63/24  z ceną ofertową brutto 233 000,00 zł.
Oferta otrzymała 100 punktów ( 60 punktów w kryterium- ceny i 40 punktów w kryterium – doświadczenie kierownika budowy) – oferta ważna z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

(Dokument w załączniku)

Skip to content