Informacja dla wykonawców nr 2 – MOPR/2/2021 – zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Numer referencyjny: MOPR/2/2021

Kielce, dnia 20.08.2021 r.

 

INFORMACJA 
dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content