Informacja dla Wykonawców nr 2 – MOPR/5/2023 – Przeprowadzenie kursów zawodowych w formie stacjonarnej dla 256 uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Nr referencyjny: MOPR/5/2023

Kielce, dnia 13.03.2023

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przeprowadzenie kursów zawodowych w formie stacjonarnej dla 256 uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-455eec56-b90f-11ed-9236-36fed59ea7dd

Skip to content