Informacja dotyczy postępowania polegającego na dostawie i montażu rolet materiałowych okiennych w pomieszczeniach Specjalistycznej Placówki Dziennej AZYL przy ul. Kołłątaja 4 w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dn.02.04.2020 r.

W związku z wycofaniem się ze współpracy nad realizacją zamówienia na dostawę i montaż rolet materiałowych okiennych do pomieszczeń Specjalistycznej Placówki Dziennej AZYL przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach przez firmę F.H.U. OKNO-MAR Marcin Tatara ul. Nowosądecka 14/20A 35-505 Rzeszów, w/w zamówienie zostanie zlecone firmie TYTUS SYSTEM OSŁONOWE Monika Kowalska ul. Bacciarellego 54 51-649 Wrocław, która w drodze zapytania ofertowego zgłosiła drugą najniższą ofertę.

Skip to content