Informacja – dotyczy: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/23/2019
Kielce, 13.11.2019 r.

Informacja

Dotyczy: postępowania pn.: Zakup wyposażenia meblowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 oraz zakup wyposażenia w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz zakup magicznego dywanu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy  specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126”

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content