Informacja – Montaż windy zewnętrznej w SP Nr 31

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/09/2019
Kielce, 29.03.2019 r.

Informacja

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Montaż windy zewnętrznej w SP Nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi Klubu Senior +

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku,  poz. 1986 ) podaje  informacje  z otwarcia ofert:

Kwota, jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 179 000,00

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content