Informacja – nr 1 dla Wykonawców, dotyczy: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Kielce, 11.02.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie (powtórne przeliczenie pozycji 1.12; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4) z uwagi na błędne wyliczeni ilości (pozycje ujemne) a także skorygowanie następnych pozycji do których powyższe wartości są powielane.

Odpowiedź:
Ilości jakie powinny być w pozycjach jn.
Poz. 1,12 =146,35 m2
Poz. 4,1 =773,86 m2
Poz. 4,2 =869,56 m2
Poz. 4,3 =869,56 m2
Poz. 4,4 =152,75 m2

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content