Ogłoszenie – Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Ogłoszenie nr 511041-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content