Informacja – dotyczy: Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ogrzewalni – Punkcie Pomocy Doraźnej, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Mieszkaniach Chronionych dla Osób Bezdomnych Działu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MOPR/ZP/341/01/2019
Kielce, dnia 02.01.2020 r.

Zawiadomienie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ogrzewalni – Punkcie Pomocy Doraźnej, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Mieszkaniach Chronionych dla Osób Bezdomnych Działu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług opieki medycznej osobom przebywającym w Ogrzewalni – Punkcie Pomocy Doraźnej, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Mieszkaniach Chronionych dla Osób Bezdomnych Działu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę w dniu 02.01.2020r. z Wykonawcą:

Konsorcjum firm:
Medicus Mariusz Kondrak, Szałas 95A, 26-050 Zagnańsk

(Dokument w załączniku)

Skip to content