Informacja nr 1 dla Wykonawców – MOPR/4/2021 – Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2022 r.

Znak sprawy: MOPR/4/2021
Kielce, dnia 13.12.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych
z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2022 r.”

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content