Informacja z otwarcia ofert – MOPR/10/2021 – Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Numer referencyjny: MOPR/10/2021

Kielce, dnia 13.12.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły
żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content