Informacja o kwocie – MOPR/10/2021

Numer referencyjny: MOPR/10/2021

 

Kielce, dnia 13.12.2021 r.

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły
żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content