Informacja nr 2 dla Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji oraz drobnego sprzętu medycznego (termometrów) do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Kielce, 08.03.2021 r.

Informacja nr 2 dla Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji oraz drobnego sprzętu medycznego (termometrów) do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie zadania Zapytania lub na dowolną liczbę zadań.

(…)

Pełny dokument w załączniku:

 

 

 

Skip to content