Informacja nr 3 – Usługi w zakresie zapewnienia SCW i dzierżawy urządzeń drukujących

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/12/2019
Kielce, 26.07.2019 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących”

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content