Informacja o kwocie – MOPR/7/2021

Numer referencyjny:MOPR/7/2021
Kielce, dnia 09.12.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 „Usługi doręczania przekazów pieniężnych/pocztowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2022 roku”
Skip to content