Informacja z otwarcia ofert – wyposażenie rehabilitacyjno-medyczne w budynku Domu Pomocy Społecznej

Kielce dn. 26.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.”

  • REHA MED. Adam Nawrocki ul. Lwowska 3, 15-252 Białystok – cena ofertowa brutto 74 334,80 zł
  • RENOMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław – cena ofertowa brutto 82 900,38 zł
  • HURTOWNIA MEDYCZNA TERMED Wójcik Teresa Suków 219 c, 26-021 Daleszyce – cena ofertowa brutto 73 989,12 zł
  • HAS-MED Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała – cena ofertowa brutto 77 915,89 zł
Skip to content