Informacja o unieważnieniu ogłoszenia Prezydenta Miasta Kielce o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Kielce, dnia 23.05.2023 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OGŁOSZENIA
PREZYDENTA MIASTA KIELCE O NABORZE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

 

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Kielce wyników losowania na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań własnych Miasta, przeprowadzonego w dniu 6 lutego 2023 r. na podstawie Zarządzenia nr 34/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia losowania członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań własnych Miasta, unieważniam ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 maja 2023 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Miasta na 2023 rok w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod adresem internetowym: www.bipum.kielce.eu w zakładce Urząd Miasta Kielce/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Otwarte konkursy ofert/ Otwarte konkursy ofert 2023 rok oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content