Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/8/2023- Roboty budowlane „Remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Bukowej 18 na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego treningowego wraz z zakupem i montażem wyposażenia”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Bukowej 18 na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego treningowego wraz z zakupem i montażem wyposażenia”

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a51fdaed-f3e2-11ed-9355-06954b8c6cb9

Skip to content