Informacja o unieważnieniu postępowania – MOPR/10/2022 – Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w formie on-line, w zakresie obsługi obywatela Ukraińskiego

Numer referencyjny: MOPR/10/2022

Kielce, dnia 25.10.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, informuje, że w dniu 25.10.2022 r. o godz. 09:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]pn.Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w formie on-line, w zakresie obsługi obywatela Ukraińskiego dla 20 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content