Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/2/2021

Znak sprawy: MOPR/2/2021

Kielce, dnia 29.06.2021 r.
 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 15.06.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, pn. USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

(…)
Skip to content