Informacja o wynikach – Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  MOPR/ZP/341/11/2019

Kielce, dnia 10.09.2019 r.
wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 30.08.2019 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, pn. „USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW  KIELC w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019”, numer postępowania: MOPR/ZP/341/11/2019

 

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content