Informacja o wynikach – Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Olkuskiej 18

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/07/2019
Kielce, dnia 14.02.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, informuje, że w dniu 04.02.2019 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Olkuskiej 18 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK”, nr postępowania: MOPR/ZP/341/07/2019.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 14.02.2019 r. o godz. 12:30.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content