Informacja – Przeprowadzenie kursów dla 80 uczestników projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Numer postępowania: MOPR/14/2020
Kielce, dn. 03.11.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
oraz
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 14, 15, 16, 17.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Numer postępowania: MOPR/14/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:
Przeprowadzenie kursów dla 80 uczestników projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content