Informacja – postępowanie pn.: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kielce dn.18.10.2019 r.
MOPR/ZP/341/21/2019

Informacja

Dotyczy: postępowania pn.: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektów gminy Kielce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.)  podaje  informacje  z otwarcia ofert:

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto):

I część zamówienia: dostawa sprzętu i oprogramowania  komputerowego do projektu „Efekt-dostępność
i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020-  121 725,00 zł

II część zamówienia:  dostawa sprzętu i oprogramowania  komputerowego oraz pakietu biurowego do projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-202025 594,00 zł

III część zamówienia: dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz pakietu biurowego  do projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce „współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –47 000,00 zł.

(Dokument w załączniku)

Skip to content